Afrikaans | English | isiXhosa

Toestandsinformasie verlore

Toestandsinformasie verlore en daar is geen manier om die versoek weer te stuur nie

Suggestions for resolving this problem:

This error may be caused by:

Waneer jy die fout rapporteer, verskaf asb. ook die 'tracking'/verwysings nommer wat dit moontlik maak vir die sisteem administrateur om jou sessie in die logs op te spoor:

482bccf8df

Ontleed informasie

Die onderstaande informasie mag van hulp wees vir die stelsel administrateur / hulplyn.

SimpleSAML\Error\NoState: NOSTATE

Backtrace:
3 lib/SimpleSAML/Auth/State.php:289 (SimpleSAML\Auth\State::loadState)
2 modules/core/www/idp/resumelogout.php:8 (require)
1 lib/SimpleSAML/Module.php:266 (SimpleSAML\Module::process)
0 www/module.php:10 (N/A)

Hoe om hulp te verkry

Die fout is moontlik te danke aan onverwagte gedrag of weens inkorrekte instellings in SimpleSAMLphp. Kontak die administrateur in beheer van die aanmeld diens en stuur die bostaande fout boodskap aan.